Torkel Öste Fastighetskonsulter och Casa Propria

Torkel Öste Fastighetskonsulter är ett företag som startade 1989 och som har bred kompetens inom hela samhällsbyggnadsprocessen. Företaget Torkel Öste Fastighetskonsulter är verksamma över hela Sverige, men huvudkontoret ligger vackert beläget i Gamla stan i Stockholm. De göteborgare som vill anlita företagets tjänster kan bege sig till Haga, där företaget bedriver lokalkontor. Samarbetspartner och lantmäterikonsulter finns även tillgängliga i Torekov och Huså genom samarbete med Casa Propria. Torkel Östes specialitet är flexibilitet och korta beslutsvägar, vilket bidrar till en kortare arbetsprocess för kunden. Senaste tiden har företaget haft en enormt positiv utveckling, som har gjort att de har kunnat utöka sin personalstyrka ännu mer i framförallt Stockholm och Göteborg.

Torkel Öste Fastighetskonsulter medverkar i projekt och uppdrag runt om i hela landet både för offentliga och privata uppdragsgivare. Den som vill bygga nytt i trakten kring Båstad har också möjlighet att kontakta Torkel Öste, eftersom företaget ingår i ett samarbete med det lokala byggföretaget Casa Propria. Tjänsterna som Torkel Öste erbjuder är fastighetsbildning, infrastruktur, juridiskt ombud, markförhandling, värdering, strategisk rådgivning, samt planering och plangenomförande. Oavsett om du vill sälja ditt hus, eller få det värderat, om du vill bygga nytt eller behöver hjälp med genomförandet från planering till färdigt hus, så kan företaget vara behjälpligt tack vare sin breda och långa kompetens på området.

Torkel Öste Fastighetskonsulter hjälper till vid ombyggnationer

Torkel Öste Fastighetskonsulter arbetar med ett flertal kommuner runt om i landet som Stockholm, Nacka, Huddinge, Täby, Kungsbacka och Göteborg. De har även återkommande statliga kunder i form av Naturvårdsverket och Trafikverket. Företaget ansvarar bland annat för avtal, förhandlingar och kommunikation med fastighetsägare som kommer att bli berörda när Stockholms nya tunnelbanelinjer byggs. Det är sammanlagt 19 kilometer ny bana och tio stationer som Stockholm läns landsting ska låta bygga fram till år 2025. Även i Göteborg planeras det för en ombyggnation av kollektivtrafiken. Torkel Öste har fått uppdraget att förhandla med de fastighetsägare, tomträttshavare och hyresgäster som berörs av utbyggnaden av spårvagnsnätet på Norra Ringön.

Torkel Öste Fastighetskonsulter är med i planeringen av nya spårvagnslinjer i Göteborg